piatok 19 okt 2018

Systém práce


Každá zákazka prechádza jednotlivými fázami:

 

 

 

 

1. Analýza
Stanovenie potrieb zákazníka. Každá zákazka predstavuje riešenie šité na mieru daným požiadavkám. Ako súčasť prípravy na realizáciu vyplní zákazník aj Dotazník ku grafike.

 

2. Návrh riešenia
Návrh najoptimálnejšieho riešenia, stanovenie ceny a časovej realizácie.


3. Podpis zmluvy - objednávky
Ak zákazník súhlasí s navrhnutou cenovou a časovou realizáciou, nasleduje príprava zmluvy o zabezpečení diela a licenčnej zmluvy (popr. objednávka), a jej podpísanie oboma stranami.


4. Grafický návrh -ak je potrebný
Na základe predchádzajúcej analýzy a dotazníka ku grafike je vypracovaný grafický návrh, ktorý dostane zákazník na pripomienkovanie. Po pripomienkach zákazníka sa návrh dopracuje do finálnej podoby.


5. Aktivácia
Nasleduje zadanie do výroby.


6. Finálna verzia
Odovzdanie zákazky zákazníkovi a podpis Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, poprípade dodacieho listu a faktúry.